close menu

Welcome - Orthology - Main Component

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022 10:17

7 Τρόποι να Προστατευτείτε Αποτελεσματικά από Hackers

Ο όρος “hacker” είναι από τους πρώτους που εντάσσονται στο λεξιλόγιο οποιουδήποτε κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Ωστόσο, συχνά δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο πώς δρουν οι hackers ή πολύ περισσότερο πώς μπορεί να προστατευτεί κανείς έναντι αυτών. Στο σημερινό άρθρο, λοιπόν, θα αναλύσουμε

- Τι είναι οι hackers και πώς βλάπτουν ένα δίκτυο υπολογιστών,

- 7 τρόπους προστασίας έναντι σε κυβερνοεπιθέσεις hackers, αλλά και

- Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο προστασίας για εσάς,

Προκειμένου να λύσουμε κάθε πιθανή απορία.

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

Τι Είναι οι Hackers και Πώς Βλάπτουν ένα Δίκτυο Υπολογιστών;

Όπως έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο άρθρο, οι hackers διακρίνονται σε τρεις τύπους: τους white hat hackers, τους black hat hackers και τους gray hat hackers.

Αυτοί που θα μας απασχολήσουν εδώ είναι οι black hat hackers (εφεξής: απλώς hackers), οι οποίοι και ευθύνονται για πιθανές βλάβες στο δίκτυο υπολογιστών σας.

Ο όρος hacker, λοιπόν, αποτελεί έναν όρο ομπρέλα που αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί υπολογιστικά συστήματα, υπηρεσίες διαδικτύου ή άλλα τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή.

Για την απόκτηση πρόσβασης, δεν ακολουθείται μόνο μία μέθοδος, αλλά μία πληθώρα τρόπων που μπορεί να περιλαμβάνουν προσπάθειες phishing, επιθέσεις μέσω malware ή ιών, IP spoofing, κ.ά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε μία από αυτές τις μεθόδους μπορεί να παράσχει ολική ή μερική πρόσβαση στους hackers, ώστε να λαμβάνουν τον έλεγχο που επιθυμούν επί των συσκευών σας.

Έτσι, μπορούν:

- Να αποκλείσουν έτερους χρήστες από τη διαχείριση των συσκευών,

- Να “ρίξουν” το σύστημα λειτουργιών ενός υπολογιστή,

- Να παρακολουθήσουν κεκρυμμένα κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται σε αυτόν ή

- Να υποκλέψουν αρχεία και πληροφορίες σας, με αποτέλεσμα την επέλευση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην επιχείρησή σας.

Όπως είναι εμφανές, τέτοιου είδους περιστάσεις παρακωλύουν τις καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης, ενώ τις περισσότερες φορές συνεπάγονται αυξημένα κόστη επιδιόρθωσης αυτών και των συνεπειών τους.

Για το λόγο αυτό, αξίζει να δούμε ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να προστατευτεί από τις κυβερνοεπιθέσεις των hackers.

7 Τρόποι Προστασίας Ενάντια σε Κυβερνοεπιθέσεις Hackers

Εννοείται πως η απαρίθμηση των παρακάτω τρόπων δεν είναι περιοριστική ούτε βέβαια είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν όλοι, προκειμένου να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια μας επιχείρησης.

Αντιθέτως, η κάθε επιχείρηση καλείται να επιλέξει τους τρόπους εκείνους που προσαρμόζονται στις ανάγκες και το budget της.

Τρόπος #1: Επιμόρφωση προσωπικού

Πρώτο βήμα κάθε εταιρείας θα πρέπει να αποτελέσει η εκπαίδευση του προσωπικού της.

Σε πρώτο στάδιο, οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πιο κοινές μορφές επιθέσεων hackers μέσω phishing, vishing ή spam και για το πώς μπορούν να τις αποφύγουν.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας ειδικών εργαλείων προστασίας ενάντια σε κυβερνοεπιθέσεις μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ορθά για την άμυνα απέναντι σε αυτές.

Ορισμένα από τα εργαλεία αυτά τα βλέπουμε παρακάτω.

Τρόπος #2: Firewalls

Τα firewalls αποτελούν το πρώτο στρώμα προστασίας έναντι της εισόδου hackers στο σύστημα υπολογιστών σας. Ελέγχουν τα εισερχομενα και εξερχόμενα πακέτα δεδομένων (data packets) προς και από το δίκτυό σας, προκειμένου να αναχαιτίσουν όσα φαίνεται να φέρουν κακόβουλο περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, το GFI Kerio Control λειτουργεί ως software και hardware firewall, το οποίο “φιλτράρει” τους αποστολείς και δέκτες των πακέτων δεδομένων, αλλά και το περιεχόμενο αυτών, ώστε να εντοπίζει αναξίοπιστες πηγές ή πιθανά κακόβουλα λογισμικά, πριν εισβάλουν στο δίκτυό σας.

Τρόπος #3: Λογισμικά antivirus

Σε επόμενο στάδιο, ένα λογισμικό antivirus εγγυάται την κυβερνοασφάλειά σας (cybersecurity), ακόμη και αφού ένας hacker ή ένας ιός έχει εισβάλει στο δίκτυο υπολογιστών. Αυτό πραγματοποιείται με συνεχή έλεγχο της κατάστασης δεδομένων, λογισμικών και συσκευών σας, προκειμένου να εντοπίζεται κάθε πιθανή ανωμαλία στο σύστημα.

Έτσι και το N-able EDR χρησιμοποιεί μηχανισμούς artificial intelligence, προκειμένου να σαρώνει τα αρχεία και συσκευές σας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να αμύνεται σε κάθε απειλητική τυχόν δραστηριότητα, ακόμη και εάν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

Τρόπος #4: Patch management

Έναν εξίσου σημαντικό τρόπο προστασίας έναντι στους hackers αποτελεί και το patch management.

Το patch management αναφέρεται στη διαχείριση των σημείων επιδιόρθωσης (patches) στο γραμμή κώδικα, ώστε να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση σφαλμάτων σε αυτόν ή η ανανέωση του. Έτσι, δεν αφήνεται περιθώριο εκμετάλλευσης τέτοιων ευαλωτοτήτων από επίδοξους hackers που προσπαθούν να εισβάλουν στο σύστημά σας.

Ωστόσο, καθώς μία τέτοια διαδικασία είναι δυσχερές να πραγματοποιείται σε τακτική βάση από τους ίδιους τους χρήστες, ειδικά λογισμικά, όπως το GFI LanGuard και το Ivanti Neurons, αυτοματοποιούν τους ελέγχους patch management και αποκαθιστούν οποιοδήποτε “κενό” εντοπίζεται στα patches.

Τρόπος #5: Σύστημα διαχείρισης κωδικών

Απλούστερη μέθοδο προφύλαξης απέναντι στους hackers αποτελεί η υιοθέτηση ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης κωδικών από την επιχείρηση.

Αυτό μπορεί να συνίσταται σε απλή φύλαξη ενός αρχείου των χρησιμοποιούμενων κωδικών και των μελών που έχουν πρόσβαση στον καθένα, αλλά και σε ενημερώσεις προς το διαχειριστή των κωδικών πότε ένας κωδικός κοινοποιείται σε άλλους ή αλλάζει.

Συνηθέστερα, όμως, η διαχείριση των κωδικών γίνεται μέσω ψηφιακών εφαρμογών, τις οποίες επιβλέπει μία ομάδα in-house ή outsourced IT ειδικών.

Για παράδειγμα, το N-able Passportal παρέχει υπηρεσίες καταχώρισης και διαχείρισης κωδικών μέσω cloud. Η συγκέντρωση των κωδικών εμφανίζεται στο χρήστη με dashboards και πίνακες, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων ισχυρών κωδικών και κρυπτογράφησής τους τόσο κατά τη φύλαξή τους στην εφαρμογή όσο και κατά την κοινοποίησή τους.

Τρόπος #6: VPN

Συγχρόνως, η εγκατάσταση ενός VPN (virtual private network) στο δίκτυο της επιχείρησής εγγυάται την ταυτόχρονη προστασία όλων των χρηστών από εξωτερικές επιθέσεις hackers.

Με την εφαρμογή του, το VPN λειτουργεί ως ένας προστατευμένος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών κάθε συσκευής του δικτύου σας και των χρηστών ή συσκευών εκτός αυτού. Έτσι, σας προστατεύει από αθέμιτη επικοινωνία ή από ανταλλαγή ύποπτων δεδομένων, ενώ μπορεί να αποκρύπτει, μάλιστα, τη διεύθυνση IP σας από τυχόν hackers.

Το GFI Kerio Control που αναφέραμε παραπάνω ενσωματώνει και εργαλείο VPN που ενεργοποιείται τόσο στη σύνδεση των χρηστών του δικτύου σας με άλλα δίκτυα όσο και στη σύνδεση των χρηστών σας μεταξύ τους ή με τους servers.

Τρόπος #7: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Τέλος, αν και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεν προλαμβάνει τις επιθέσεις hackers, σίγουρα προλαμβάνει τις επιβαρυντικές συνέπειες αυτής, όπως είναι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων (παραβίαση διαθεσιμότητας) και τα υψηλά πρόστιμα που συνεπάγεται.

Τα αντίγραφα ασφαλείας εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των αρχείων και δεδομένων σας σε κάθε τους έκδοση, ώστε, ακόμη και σε περίπτωση απώλειάς τους λόγω κυβερνοεπιθέσεων, να μπορείτε να τα αποκαταστήσετε.

Ειδικά εργαλεία, όπως το N-able Cove Data Protection, αυτοματοποιούν τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων σε μεγάλη συχνότητα και σαρώνουν τα αποθηκευμένα δεδομένα, αρχεία και φακέλους για τον εντοπισμό και αποκατάσταση σφαλμάτων σε αυτά.

Συνήθως, τα αντίγραφα ασφαλείας φυλάσσονται στον αποθηκευτικό χώρο cloud κάθε παρόχου του προγράμματος, ώστε να μην επιβαρύνονται οι υπολογιστές και servers της επιχείρησής σας με τον αντίστοιχο όγκο.

Έχοντας δει, λοιπόν, επτά βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί μια επιχείρηση να προφυλαχθεί από hackers, ας κλείσουμε με το πώς είναι δυνατόν να επιλέξετε τον κατάλληλο τρόπο για εσάς.

Πώς να Επιλέξετε την Κατάλληλη Μέθοδο Προστασίας για Εσάς

Όπως προαναφέραμε, καμία επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει όλες τις δυνατές μεθόδους προστασίας για την άμυνά της έναντι στις επιθέσεις μέσω hacking.

Παρόλα’ αυτά, οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε επιλεχθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της επιχείρησή σας.

Α. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το πλήθος συσκευών και χρηστών που συνδέονται στο δίκτυό σας, ώστε να διαπιστώσετε τις πιθανές “πύλες εισόδου” για έναν επίδοξο hacker.

Β. Παράλληλα, θα πρέπει να ταυτοποιήσετε τι είδους χρήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του δικτύου σας, προκειμένου να προτεραιοποιήσετε τις μεθόδους προστασίας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Για παράδειγμα, εάν από τις βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησής σας είναι η φύλαξη δεδομένων επικοινωνίας ή ευαίσθητων δεδομένων πελατών, τότε ίσως να θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην εγκατάσταση ενός λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας τους.

Από την άλλη, εάν οι υπάλληλοι σας χρησιμοποιούν μία πληθώρα λογισμικών, συστημάτων λειτουργίας (operating systems) και εφαρμογών, είναι χρήσιμη η εγκατάσταση ενός προγράμματος patch management, ώστε να καλύπτονται οι ευάλωτότητές τους και, έτσι, να αποκλείεται η είσοδος hackers μέσω αυτών.

Γ. Βέβαια, κατά την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να προσέξετε ώστε οι επιλεχθείσες μέθοδοι να κυμαίνονται σε κόστη που η επιχείρησή σας θα μπορεί να υποστηρίξει. Και εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στο κόστος αγοράς ενός προϊόντος, αλλά και στα έξοδα τυχόν συνδρομής σε αυτό, παραμετροποίησης και συντήρησής του.

Δ. Τέλος, η συνθετότητα των μεθόδων προστασίας που θα επιλέξετε θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές γνώσεις των μελών της επιχείρησής σας ή αυτές να συνοδεύεται από κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ώστε να μπορεί να γίνει ορθή χρήση τους.

Κατανοώντας, λοιπόν, ότι η παραπάνω διαδικασία επιλογής ενδέχεται να φαίνεται σύνθετη ή χρονοβόρα για μία επιχείρηση, στην Orthology παρέχουμε ειδικές υπηρεσίες IT security που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση όλων των παραπάνω λογισμικών ενάντια σε επιθέσεις hackers και την εκπαίδευση του προσωπικού σας πάνω σε αυτά.

Επομένως, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άμεση υποστήριξή σας και προκειμένου να γνωρίσετε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας!

Welcome - Orthology - Bottom info

-->

Δίπλα στον πελάτη

Η Orthology στοχεύει στην διασφάλιση της προστασίας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών κάθε επιχείρησης. 

Σήμερα όλοι μιλάμε για ασφάλεια, από διαδικτυακή ασφάλεια μέχρι ασφάλεια δεδομένων και τερματικών συσκευών.

phone

Καλέστε μας τώρα

210 60.80.091

ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Newsletter | Stay updated

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε ενήμεροι με τα νέα μας και τις νέες τεχνολογίες!
Έχω διαβάσει την πολιτική απορρήτου και δίνω τη συγκατάθεση μου
Please wait